Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

29 grudnia 2011 r.

W związku z odmiennymi interpretacjami przepisów dotyczących pobierania opłat przez diagnostów samochodowych, SITK RP oddział Krosno wystąpił z prośbą o wykładnię do Ministerstwa ...

czytaj Klubdiagnosty.pl


12 marca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które zostało wysłane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

czytaj Klubdiagnosty.pl


13 marca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem wysłanym do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ...

czytaj Klubdiagnosty.pl


14 marca 2012 r.

"Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w tym przepisie"

czytaj Klubdiagnosty.pl


19 kwietnia 2012 r.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 czytaj Klubdiagnosty.pl


19 kwietnia 2012 r.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

czytaj Klubdiagnosty.pl


2 kwietnia 2012 r.

W związku z podjętą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.03.2012 r, Starosta może cofnąć uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów zarówno w wyniku kontroli, jak i po uzyskaniu informacji z innych źródeł. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych bez potrzeby przeprowadzenia kontroli wyłącznie w przypadku, kiedy stwierdzono "wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami." Zatem wyznaczanie kolejnych terminów okresowych badań pojazdów ma fundamentalne znaczenie dla diagnostów samochodowych, tym bardziej, że Art. 84 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie zawiera stwierdzenia …

czytaj Klubdiagnosty.pl


 

8 lutego 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które zostało wysłane do Ministerstwa...

czytaj Klubdiagnosty.pl


10 stycznia 2012 r.

Informujemy, że w dniu 05.01.2012 r. SITK RP oddział w Krośnie wysłał pismo do Ministerstwa...


czytaj Klubdiagnosty.pl


24 kwietnia 2012 r.

W ramach promocji prowadzonej działalności doradczej zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie:

Czy amortyzatory należy badać każdorazowo, podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, bez względu na wymienione usterki w skierowaniu?


czytaj Odpowiedź