Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

ODDZIAŁ W KROŚNIE

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


 

 

Krosno, dnia 22 marzec 2016 r.

 

INFORMACJA

 

Odnosząca się do zasad pobierania opłat w stacjach kontroli pojazdów w kontekście najnowszego stanowiska Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

 

Wielokrotnie podczas seminariów szkoleniowych w poprzednich latach wskazywaliśmy, iż opłaty, które powinny być obligatoryjnie pobierane przez podmioty prowadzące Stacje Kontroli Pojazdów (dalej SKP) nie są pobierane przez wszystkie SKP. W wyniku podjętych z naszej strony działań okazało się, że na przełomie ostatnich lat organy państwowe nie dążyły do uszczelnienia i kontroli zasad pobierania określonych przepisami opłat. W wielu powiatach organy nadzorujące SKP wręcz wskazywały na ich nie pobieranie, skutkiem czego tracił na tym procederze Skarb Państwa. W związku z zaistniałą sytuacją, w listopadzie 2015 roku posiadaną wiedzę w przedmiotowej sprawie przekazaliśmy do wielu posłów, co przyczyniło się do złożenia interpelacji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wielomilionowych strat dla budżetu państwa z powodu niepobierania należnych opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów.

 

Obecnie najnowsze stanowisko Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 18 marca 2016 r. zawarte jest w odpowiedzi na złożoną dnia 8 lutego 2016 r. interpelację nr 967 i brzmi następująco: „W odniesieniu do kwestii pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów w kontekście okresowych i dodatkowych badań technicznych taksówek i pojazdów do nauki jazdy uprzejmie informuję, iż w przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego takich pojazdów uprawniony diagnosta każdorazowo powinien dokonać sprawdzenia warunków dodatkowych dla takich pojazdów i pobrać stosowną opłatę. Za wykonanie okresowego badania technicznego taksówki oraz pojazdu do nauki jazdy powinna zostać pobrana opłata zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz.2261, z późn. zm.), składająca się z opłaty za wykonanie badania okresowego, powiększona o opłatę za wykonanie dodatkowego badania technicznego. Analogicznie powinna zostać również pobrana opłata w przypadku pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, składająca się z opłaty za wykonanie badania okresowego, powiększona o opłatę za wykonanie dodatkowego badania technicznego.”

 

Podkreślona część odpowiedzi na interpelację odnosi się do braku pobierania opłaty w wysokości 60 zł za ustalenie brakujących parametrów technicznych np. w celu wystawienia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu w związku z art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czyli z okresowym badaniem technicznym po raz pierwszy przeprowadzanym przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Interpelacja i odpowiedź na interpelację zamieszczona jest na stronach sejmowych i na stronie http://www.dlid.pl/interpelacje-zapytania-pytania-i-owiadczenia-poselskie.html

 

Dodatkowe informacje związane z tym zagadnieniem zostaną przekazane podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z wdrożeniem CEPIK 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine Gawron z Toszka w kwietniu i maju 2016 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl z tematyką i warunkami organizowanych seminariów szkoleniowych.

 

 

źródło: www.klubdiagnosty.pl