Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. Diagnosta wyznaczał terminy poprzez dopełnianie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi kasacyjnej za nieusprawiedliwione i oddalił ją na podstawie art. 184 p.p.s.a. 

czytaj - Warto wiedzieć


Felieton dotyczący Cepik 2.0

czytaj - Warto wiedzieć


Pismo do MIiR - przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Informacja MIiR dotycząca stosowania nowych przepisów z zakresu warunków technicznych pojazdów oraz badań technicznych pojazdów.

czytaj - Informację MIiR


Porada techniczna w sprawie procedury przeprowadzenia badania technicznego pojazdu od dnia 4 stycznia 2016 r. w kontekście ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

czytaj - Poradę techniczną CEPIK 2.0


W związku z planowanym wprowadzeniem z dniem 04 stycznia 2016 roku systemu CEPIK 2.0, przekazujemy Państwu informacje pochodzące z dokumentacji przygotowanej przez Centralny Ośrodek Informatyki.

czytaj - Instrukcję CEPIK 2.0


Porada techniczna w zakresie przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu w kontekście przepisów, które wejdą w życie dnia 15.08.2015 r.

czytaj Poradę


Pismo skierowane do stacji kontroli pojazdów z gminy Wrocław.

czytaj Pismo


Pismo do MIiR - konsultacje w sprawie blokady alkoholowej.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Opinia dotycząca seminarium szkoleniowego odbytego w Kartuzach.

czytaj Opinię