Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Odpowiedź Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na pisma zawierające kopie petycji skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP

czytaj Wyjaśnianie spraw


Projekt (UC48) ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. (skierowany do Sejmu 9 sierpnia 2022 r.)

czytaj Projekt


 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie tabeli opłat za badania techniczne wysłany w dniu 26.07.2022 r.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17.12.2021 r. w sprawie kosztów badań technicznych skierowana do Ministerstwa Infrastruktury wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 12-01-2022 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

PETYCJA z dnia 14 lipca 2022r. skierowana do Premiera RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Opinie prawne przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, dotyczące szans pozwu grupowego o naprawienie szkody wyrządzonej niepodniesieniem ustalonej w 2004 r. opłaty za badania techniczne pojazdów.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Opinie prawne


 

PETYCJA z dnia 13 czerwca 2022r. skierowana do Prezydenta RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

czytaj Wyjaśnianie spraw


SEMINARIA SITK RP o/Krosno - ONLINE

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w Seminariach SKP ONLINE, które odbędą się w przyszłym tygodniu, informujemy, że brak jest wolnych miejsc na Seminaria w dniach 7 i 8 czerwca br. Można się jeszcze zgłaszać na Seminaria ONLINE, które odbędą się w dniach 9, 10 i 11 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat zagadnień poruszanych na seminariach SITK RP O/Krosno.

czytaj Seminaria 2022


 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2022 r. pod nazwą:

 

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r."

 

 

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu)

czytaj - Seminaria 2022 r.