Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęMapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Newsletter

Wojciech Mikołajski, 2011-05-02

 


 

 

Źródło: Portal internetowy CEPiK

 

Ogólne

Zmiana numeru rachunku Funduszu Celowego CEPiK

 

UWAGA !!! Od 2 maja 2011 r. nowe konto Funduszu Celowego CEPiK.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem DEPIT/BAF w Warszawie, informuje iż z dniem 2 maja 2011 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Funduszu Celowego CEPiK, na który przekazywane są wpłaty z tytułu opłat ewidencyjnych od podmiotów zobowiązanych (organów właściwych ds. rejestracji pojazdów, ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, stacji kontroli pojazdów i towarzystw ubezpieczeniowych) i opłaty za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
W związku z powyższym wpłat z tytułu opłat ewidencyjnych i opłaty za udostępnienie danych prosimy dokonywać na konto
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w BGK o/ Warszawa
o numerze 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626), w tytule przelewu bankowego należy wyodrębnić okres jakiego wpłata dotyczy i w przypadku stacji kontroli pojazdów wskazać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów.

 

http://www.cepik.gov.pl

 

Aktualne dane adresowe i numer konta dla wpłat "CEPiK"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem ?CEPiK - opłata ewidencyjna - okres wpłaty - kod rozpoznawczy (wyróżnik) stacji kontroli pojazdów?

np.:"CEPiK - opłata ewidencyjna - maj - EL/000/P"

wpłaty za miesiąc kwiecień mogą być przekazane na poprzedni numer konta

 

 

Informacja w sprawie wdrożenia aplikacji dla SKP.


W związku z artykułem zamieszczonym w dniu 5 maja 2010 r. na stronie internetowej www.cepik.gov.pl o wdrożeniu aplikacji, umożliwiającej przekazywanie przez SKP do SI CEPiK informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych w trybie teletransmisji i problemem ściągnięcia plików z tej strony, w dziale "CEPiK" zamieszczone zostały następujące dokumenty do pobrania:

 


Informacja w sprawie wdrożenia aplikacji dla SKP

 

pdf_button


Wdrożenie masowe elektronicznego przesyłania danych ze stacji Kontroli Pojazdów do CEPiK ? informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów.


pdf_button


Wdrożenie masowe elektronicznego przesyłania danych ze stacji Kontroli Pojazdów do CEPiK ? informacja dla Producentów Oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów.


pdf_button


Zakres danych przesyłanych z SKP do SI CEPiK wymagany przez schemat XSD


pdf_button


Podręcznik Użytkownika - Aplikacja dla Stacji Kontroli Pojazdów


pdf_button


Wniosek o wydanie certyfikatu klucza publicznego


pdf_button


Wzór jak wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu klucza publicznego


pdf_button


Powrót do poprzedniej strony

 

Powyższy zestaw w czerwcu 2010 r. otrzymają stacje kontroli pojazdów na płycie CD wraz z aktualizacją programu SKP PRO.Prezentacja materiałów z seminariów szkoleniowych zamieszczonych na stronach MSWiA. 


 

W celu obejrzenia prezentacji należy użyć klawiszy Ctrl+L. Wyłączenia Esc.

 


2009-03-25


Aspekty zarządzania jakością  danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK


pdf_button


2008-04-02


Kierunki prac w obszarze poprawy jakości danych CEPIK


pdf_button


2005-11     


Przekazywanie danych o badaniach do Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem portalu www.cepik.gov.pl


pdf_button


Powrót do poprzedniej strony