Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęMapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami prawnymi  w sprawie wydawania zaswiadczeń oraz rejestracji pojazdów.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


31 lipca 2014 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

- Pismo do KGP w sprawie dopuszczania do ruchu drogowego pojazdów bez ważnych badań technicznych.

- Wniosek w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


 

25 września 2013 r.

 

Opinia prawna z dnia 25 września 2013 r. dotycząca odpowiedzialności pracowników wydziału komnikacji w zakresie wydawania pozwoleń czasowych.

czytaj - Opinie prawne


 

 

 

23 czerwca 2014 r.

 

Łódzki organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w dniu 16 czerwca 2014 r. sporządził i rozesłał pismo w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. 

czytaj - Wyjaśnianie spraw


  

12 czerwca 2014 r.

 

PRAWOMOCNY WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

INFORMUJEMY, ŻE UPRAWOMOCNIŁ SIĘ WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Konkluzja wynikająca z naszej opinii, z którą zapoznał się Wojewódzki Sąd Administracyjny, przed wydaniem orzeczenia:

W przypadku przeprowadzenia badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (jeżeli pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy), diagnosta samochodowy powinien określić wynik badania technicznego jako pozytywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów niezarejestrowanych w Polsce doposażonych w tablice rejestracyjną np. z Niemiec.

Nasza opinia jednoznacznie wskazuje, że urzędnik rejestrujący pojazd sprowadzony z zagranicy NIE MA PRAWA wydać pozwolenia czasowego, nie znając stanu technicznego pojazdu, którego pozwolenie to dotyczy.

czytaj - Prawomocny wyrok

Pobierz pismo


27 maja 2014 r.

 

Informujemy, że w 2013 roku zarówno Prokuratura Rejonowa w B. jak i Policja w B. miała możliwość przeprowadzenia konfrontacji dwóch opinii odnoszących się do pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Pierwsza opinia obciążała diagnostę (opinia TDT), druga wskazywała zaś, że diagnosta postąpił właściwie (opinia SITK RP O/Krosno).

Czy toczone postepowanie przeciwko diagnoście zostało umorzone?

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, gdzie poznacie Państwo odpowiedź na to oraz wiele więcej pytań.


14 maja 2014 r.

 

Odpowiedź na pismo w sprawie dostosowania możliwości programu SKP PRO do uwag zawartych w piśmie pokontrolnym w zakresie kwestionowania treści wyniku badania.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


13 maja 2014 r.

 

CEPiK 2.0 - sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej w MSW z udziałem przedstawiciela firmy Japa Software.

czytaj - Warto wiedzieć


07 maja 2014 r.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez Nas cykl spotkań szkoleniowych.

 

Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem


29 kwietnia 2014 r.

 

Informacja w sprawie toczonego postępowania przez Prokuraturę związana z wykonaniem badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw