Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęMapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

8 lutego 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które zostało wysłane do Ministerstwa...

czytaj Klubdiagnosty.pl


10 stycznia 2012 r.

Informujemy, że w dniu 05.01.2012 r. SITK RP oddział w Krośnie wysłał pismo do Ministerstwa...


czytaj Klubdiagnosty.pl


24 kwietnia 2012 r.

W ramach promocji prowadzonej działalności doradczej zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie:

Czy amortyzatory należy badać każdorazowo, podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, bez względu na wymienione usterki w skierowaniu?


czytaj Odpowiedź


19 lutego 2012 r.

Opinia prawna z dnia 19 lutego 2012 r. w sprawie: 
  1. przeprowadzania badań technicznych pojazdów o dmc powyżej 3,5 na podstawowej stacji kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w szczególności w zakresie badań ciągników i przyczep rolniczych,
  2. czy na podstawowej stacji kontroli pojazdów można wykonywać obecnie badania techniczne, działając w oparciu o poświadczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wydanego przed i po dniu 22.09.2009 r. ?

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


8 lutego 2012 r.

Opinia prawna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie w sprawie interpretacji art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 
Jaki termin okresowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), powinien wyznaczyć diagnosta samochodowy zatrudniony w stacji kontroli pojazdów w przypadku, kiedy pojazd został przedstawiony do przeprowadzonego badania w okresie po 3 latach od dnia pierwszej rejestracji i jednocześnie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia pierwszej rejestracji (właściciel pojazdu spóźnił się z przedstawieniem pojazdu w ustawowym terminie).

10 października 2011 r.

KGP - postępowanie w przypadku braku miejsca na wpis w dowodzie rejestracyjnym

czytaj Stanowiska w sprawie stosowania przepisów


12 kwietnia 2011 r.

Odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo z dnia 6 lutego 2011 r. w sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

29 lipca 2011 r.
Zapraszamy w miesiącu wrześniu i pażdzierniku 2011 r na kolejny cykl seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów oraz organów nadzorujących stacje kontroli pojazdów i rejestrujących pojazdy.

 czytaj Harmonogram szkoleń, seminariów i konferencjiOdpowiedź MI z dnia 24 września 2010 r. w sprawie terminu przeprowadzania badań technicznych pojazdu marki "SAM" oraz pojazdu zabytkowego zasilanego gazem. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawia następujące stanowisko.